فایل ورد بررسي روابط بين صفات کمي و کيفي با عملکرد در لاين هاي اميد بخش برنج به کمک تجزيه به عامل ها

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روابط بين صفات کمي و کيفي با عملکرد در لاين هاي اميد بخش برنج به کمک تجزيه به عامل ها دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روابط بين صفات کمي و کيفي با عملکرد در لاين هاي اميد بخش برنج به کمک تجزيه به عامل ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روابط بين صفات کمي و کيفي با عملکرد در لاين هاي اميد بخش برنج به کمک تجزيه به عامل ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روابط بين صفات کمي و کيفي با عملکرد در لاين هاي اميد بخش برنج به کمک تجزيه به عامل ها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی روابط موجود بین صفات کمی و کیفی با عملکرد، ده لاین امید بخش برنج به همراه ارقام هاشمی و کادوس طی سال های 1385، 1386 و 1387 در موسسه تحقیقات برنج واقع در رشت مورد بررسی قرار گرفتند. طرح آزمایشی مورد استفاده در هر سه سال، بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار بود. در این مطالعه 18 صفت شامل عملکرد و صفات کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین از نظر عملکرد نشان داد که رقم کادوس با 5426 کیلو گرم در هکتار بالاترین عملکرد و لاین های 3، 8 و 9 به ترتیب با 4450، 4435 و 4378 کیلو گرم در هکتار بیش ترین میزان تولید را داشتند. برآورد ضرایب همبستگی ساده بین صفات در میانگین سه سال نشان داد که وزن صد دانه و تعداد پنجه بارور بالاترین ضریب همبستگی مثبت معنی دار را با عملکرد داشته در حالی که بین عملکرد و ارتفاع بوته همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت. در تجزیه عاملی صفات، پنج عامل مستقل شکل و اندازه دانه، خصوصیات مرفولوژی گیاه، کیفیت پخت دانه، عملکرد و اجزای آن مجموعا 84 درصد تغییرات کل را توجیه نمودند، در این میان عوامل چهارم و پنجم در جهت افزایش عملکرد نقش بالایی داشتند. بنابراین صفات مرتبط با این عوامل شامل وزن صد دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد روز تا رسیدگی کامل و نیز طول دانه دارای اهمیت بیش تری در گزینش لاین های با عملکرد مطلوب خواهند بود. همچنین صفاتی مانند پنجاه درصد گلدهی، ارتفاع بوته، طول خوشه، درصد تبدیل، قوام ژل، درجه حرارت ژلاتینی و عرض دانه از اهمیت کم تری برخوردار بوده و در درجات بعدی می باشند.
كلید واژه: برنج، تجزیه عامل ها، لاین امید بخش، ضریب همبستگی

توضیحات بیشتر