فایل ورد بررسي اثر کشت توام برنج و ماهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم برنج در آستارا

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر کشت توام برنج و ماهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم برنج در آستارا دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر کشت توام برنج و ماهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم برنج در آستارا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر کشت توام برنج و ماهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم برنج در آستارا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر کشت توام برنج و ماهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم برنج در آستارا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی اثر کشت توام برنج و ماهی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa) آزمایشی با پنج رقم برنج (صدری، بی نام، طارم، هاشمی و حسنی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، به صورت دو طرح بلوک جداگانه مجاور هم (کشت توام برنج - ماهی و تک کشتی برنج به عنوان شاهد)، در سال زراعی 1388 در شهرستان آستارا انجام گرفت. داده های حاصل از اندازه گیری صفات مورد مطالعه ارقام برنج در هر طرح به طور جداگانه آنالیز و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات در شرایط کشت توام برنج و ماهی و تک کشتی برنج نشان داد که بین شرایط کشت به استثنای شاخص برداشت، از نظر بقیه صفات مورد مطالعه، اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% وجود دارد. همچنین بین ارقام مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% مشاهده شد. اثر متقابل شرایط کشت در رقم برای صفات ارتفاع گیاه، تعداد کل پنجه در بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال 1% معنی دار بود. نتایج نشان داد که کلیه ارقام مورد مطالعه در شرایط کشت توام برنج و ماهی، عملکرد بیش تری نسبت به تک کشتی برنج داشتند و رقم بی نام با میانگین 4977 کیلوگرم در هکتار بیش ترین میزان عملکرد شلتوک را در کشت توام برنج و ماهی به خود اختصاص داد.
كلید واژه: کشت توام، برنج، ماهی، اجزای عملکرد

توضیحات بیشتر