فایل ورد مقايسه آزمايشگاهي ميزان تشکيل لايه اسمير و دبري در استفاده از چهار سيستم آماده سازي کانال ريشه با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه آزمايشگاهي ميزان تشکيل لايه اسمير و دبري در استفاده از چهار سيستم آماده سازي کانال ريشه با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه آزمايشگاهي ميزان تشکيل لايه اسمير و دبري در استفاده از چهار سيستم آماده سازي کانال ريشه با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه آزمايشگاهي ميزان تشکيل لايه اسمير و دبري در استفاده از چهار سيستم آماده سازي کانال ريشه با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه آزمايشگاهي ميزان تشکيل لايه اسمير و دبري در استفاده از چهار سيستم آماده سازي کانال ريشه با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: اینسترومنت های نیکل تیتانیوم چرخشی، جز مهمی از وسایل اندودنتیک هستند و بررسی و مقایسه میزان پاکسازی کانال ریشه توسط این وسایل اهمیت ویژه ای دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای میزان تشکیل لایه اسمیر و دبری ایجاد شده توسط چهار سیستم چرخشیMtwo ،RaCe ، Biorace وProTaper می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ابتدا صدوبیست کانال مزیوباکال دندان مولر اول دائمی فک پایین خارج شده انسان با انحنای 10-20 درجه و طول کارکرد 19 میلی متر انتخاب شد. پس از تهیه حفره دسترسی کانال ها به چهار گروه سی تایی تقسیم شده، با استفاده از سیستم های چرخشی مذکور و طبق توصیه کارخانه سازنده آماده سازی شدند. بین هر فایل از محلول هیپوکلریت 2.5% جهت شستشو کانال استفاده شد. سپس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی میزان لایه اسمیر و دبری بر اساس طبقه بندی Schafer و Schlingemann توسط دو اندودنتیست تعیین شد. نتایج با آزمون های Kruskal Wallis و Dunn آنالیز شدند.یافته ها: تولید لایه اسمیر و دبری توسط فایل های Mtwo نسبت به سایر فایل ها کمتر بوده و ا ین تفاوت با Biorace معنادار بود. (p<0.05) سیستم RaCe نتایج بهتری نسبت به Biorace و ProTaper داشت ولی اختلاف آنها معنادار نبود . بیشترین میزان تولید اسمیر مربوط به سیستم Biorace و بیشترین میزان تولید دبری مربوط به سیستمProTaper بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که فایل های چرخشی Mtwo نسبت به Biorace کاهش قابل ملاحظه ای در تولید لایه اسمیر و دبری دارد
كلید واژه: لایه اسمیر، آماده سازی کانال ریشه، میکروسکوپ الکترونی

توضیحات بیشتر