فایل ورد بررسي تاثير فرآيند فشرده سازي کود بر افزايش کارآيي نيتروژن در گياه گندم (.Triticium aestivum)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير فرآيند فشرده سازي کود بر افزايش کارآيي نيتروژن در گياه گندم (.Triticium aestivum) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير فرآيند فشرده سازي کود بر افزايش کارآيي نيتروژن در گياه گندم (.Triticium aestivum)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير فرآيند فشرده سازي کود بر افزايش کارآيي نيتروژن در گياه گندم (.Triticium aestivum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير فرآيند فشرده سازي کود بر افزايش کارآيي نيتروژن در گياه گندم (.Triticium aestivum) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :16

کود دامی و اوره (46% نیتروژن) به عنوان یکی از مهم ترین منابع ارگانیک و شیمیایی نیتروژن، نقش بسزایی در بهبود عملکرد و رشد گیاه دارند. هر چند عواملی از قبیل چگالی پایین کود، آزاد سازی سریع نیتروژن در خاک و آلودگی محیط کاربرد این مواد را مشکل ساخته است. در این تحقیق استفاده از تکنولوژی فشرده سازی کود و تبدیل آن به پلت های متراکم پیشنهاد گردید و تاثیر پارامترهای رطوبت در محدوده 11 تا 24% (بر مبنای تر) و سایز ذرات بر روی دوام و استحکام پلت های حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، دوام و پایداری پلت ها، با کاهش رطوبت و سایز ذرات مواد، افزایش یافت. در ادامه تاثیر فرآیند پلت سازی بر آزادسازی تدریجی نیتروژن در گیاه گندم (Triticium aestivum.) آزمایش گردید. در این آزمایش مزرعه ای، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در ده تیمار، کاربرد انواع مختلفی از کودهای پلت شده مورد بررسی قرار گرفت. این تیمارها عبارتند از نه تیمار شامل سه سطح تراکم در سه سطح مختلف کود اوره با تیمار شاهد ( استفاده از کود اوره بصورت رایج و بدون پلت کردن). بر اساس نتایج حاصل اختلاف معنی دار آماری بین تیمارها مشاهده شد. همچنین در مقایسه میانگین ها با استفاده از روش دانکن، تیمار 7 که بیش ترین سطح تراکم و کمترین سطح کود اوره داشت، از بقیه بالاتر بود و اختلاف آن با شاهد بسیار معنی دار بود. علت افزایش عملکرد در این تیمار نسبت به شاهد، این است که تجزیه و متلاشی شدن کودهای پلت شده متراکم به صورت کند صورت گرفته، لذا باعث آزادسازی تدریجی نیتروژن در خاک شده و تاثیر آن بر افزایش کارایی نیتروژن در عملکرد گیاه گندم مشاهده می گردد. بنابر این کودهای پلت شده را می توان به منبعی از کودهای نیتروژنه به شمار آورد، که به دلیل دوام و تراکم آن به راحتی تجزیه نمی گردد و با آزاد سازی تدریجی نیتروژن، باعث افزایش کارایی نیتروژن در خاک می گردد. همچنین استفاده از این کودها، باعث کاهش تلفات آبشویی و افزایش عملکرد جذب نیتروژن توسط گیاه می گردد.
كلید واژه: پلت، کود دامی، نیتروژن، دوام و عملکرد نیتروژن

توضیحات بیشتر