فایل ورد بررسي تاثير تاريخ کاشت بر ميزان عملکرد دانه و روغن در ارقام مختلف کلزا

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير تاريخ کاشت بر ميزان عملکرد دانه و روغن در ارقام مختلف کلزا دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير تاريخ کاشت بر ميزان عملکرد دانه و روغن در ارقام مختلف کلزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير تاريخ کاشت بر ميزان عملکرد دانه و روغن در ارقام مختلف کلزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير تاريخ کاشت بر ميزان عملکرد دانه و روغن در ارقام مختلف کلزا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روغن در ارقام کلزا (Brassica napus L.) آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1384 در منطقه کرج به اجرا درآمد. در این پژوهش تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در دو سطح (تاریخ کاشت معمول و تاریخ کاشت تاخیری)، ارقام به عنوان عامل فرعی (Ebonite, Olpro, Celsius, Geronimo, Arc-2, Dexter, Okapi, Herkules, Dunte, ORW20-3002) در نظر گرفته شد. صفاتی نظیر تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، عملکرد دانه و عملکرد روغن محاسبه شدند. نتایج حاصل نشان داد که کشت تاخیری نسبت به کشت معمول در تمام صفات تاثیرگذار بوده است به نحوی که کاهش محسوسی در تمامی صفات اندازه گیری شده دیده شد. کلیه ارقام در کشت معمول (دهه اول مهرماه) عملکرد بهتر و چشمگیرتری نسبت به کشت تاخیری (دهه اول آبان ماه) داشتند و در بین ارقام مورد بررسی در کشت معمول رقم Ebonite با میانگین 4241 کیلوگرم در هکتار بیش ترین و رقم Okapi با میانگین 2353 کیلوگرم در هکتار کم ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. همچنین در کشت تاخیری در بین ارقام مورد مطالعه رقم Olpro با میانگین 773.5 کیلوگرم در هکتار بیش ترین میزان عملکرد روغن را نیز دارا شد و رقم Geronimo با میانگین 432.9 کیلوگرم در هکتار کم ترین میزان عملکرد روغن را به خود اختصاص داد.
كلید واژه: تاریخ کاشت، عملکرد دانه، عملکرد روغن، کلزا

توضیحات بیشتر