فایل ورد ارزيابي ميزان پيچيدگي تکليف با استفاده از تعداد کوشش هاي تمريني

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي ميزان پيچيدگي تکليف با استفاده از تعداد کوشش هاي تمريني دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ميزان پيچيدگي تکليف با استفاده از تعداد کوشش هاي تمريني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ميزان پيچيدگي تکليف با استفاده از تعداد کوشش هاي تمريني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ميزان پيچيدگي تکليف با استفاده از تعداد کوشش هاي تمريني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش)

تعداد صفحات :16

هدف این مطالعه بررسی کارآمدی تعداد کوشش های تمرینی در تعیین میزان پیچیدگی تکالیف است. 60 آزمودنی بنا به نوع تکلیف الف- ب و شیوه ارائه بازخورد (100 درصدی، حذفی، خودکنترل) به شکل تصادفی در شش گروه قرار گرفتند. آزمودنی ها در طی دو روز نخست و در هر روز 100 مرتبه به تمرین تکالیف مورد نظر پرداختند. آزمون های یادداری در روزهای دوم و سوم و آزمون های بازاکتساب در روز سوم از ایشان به عمل آمد. با استفاده از آزمون آماریANOVA مشخص شد که عملکرد آزمودنی ها به واسطه دسته کوشش های تمرینی در هر دو روز بهبود یافت، اما این بهبودی در روز دوم، در تکلیف ب به شکل معناداری بهتر از تکلیف الف بود. عملکرد آزمودنی ها در آزمون یادداری و بازاکتساب دوم به شکل معناداری بهتر از آزمون یادداری و بازاکتساب نخست بود. در ضمن گروه های تمرینی تکلیف ب در آزمون های یادداری به شکل معناداری بهتر از گروه های تمرینی تکلیف الف عمل کردند (p<0.05). نتایج نشان می دهد تکلیف الف نسبت به تکلیف ب پیچیده تر است و میزان بهینه ای از کوشش های تمرینی لازم است تا تکلیف دشوارتر تشخیص داده شود.
كلید واژه: پیچیدگی تکلیف، کوشش های تمرینی، بازخورد، یادداری، بازاکتساب

توضیحات بیشتر