فایل ورد آزمون مدل تعهد ورزشي اسکن لن و سيمون در تکواندو

لینک دانلود

 فایل ورد آزمون مدل تعهد ورزشي اسکن لن و سيمون در تکواندو دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آزمون مدل تعهد ورزشي اسکن لن و سيمون در تکواندو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آزمون مدل تعهد ورزشي اسکن لن و سيمون در تکواندو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آزمون مدل تعهد ورزشي اسکن لن و سيمون در تکواندو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش)

تعداد صفحات :16

این پژوهش استفاده از مدل تعهد ورزشی برای بررسی انگیزه های مشارکت مداوم افراد در ورزش رزمی تکواندو بوده است. این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده ها از 135 مشارکت کننده در ورزش تکواندو در شهر یزد جمع آوری شده است. ابزار گردآوری داده ها مقیاس اصلاح شده تعهد ورزشی بوده است. نتایج آزمون تجربی مدل ارائه شده به تکواندوکاران مشارکت کننده در برنامه های ورزشی نشان داد که پایایی سوالات پرسش نامه بالاتر از 0.75 است. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد متغیرهای پیش بین لذت ورزشی، سرمایه گذاری های شخصی، محدودیت های اجتماعی و فرصت های مشارکت با تعهد ورزشی تکواندوکاران رابطه دارند. یافته های رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان داد که لذت بردن از ورزش و سرمایه گذاری های شخصی از پیش بین های اصلی تعهد در نمونه مورد مطالعه بوده اند. این دو متغیر مجموعا توانسته اند 56.8 درصد از واریانس تعهد ورزشی را تبیین نمایند. نتایج کارآیی مقیاس تعهد ورزشی را برای شناخت انگیزهای مرتبط با مشارکت مداوم در ورزش تکواندو نشان داده است.
كلید واژه: ورزش تکواندو، مشارکت مداوم، تعهد ورزشی

توضیحات بیشتر