فایل ورد بررسي امکان کاهش تنش خشکي با آبياري تکميلي ارقام نخود ديم در کرمانشاه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي امکان کاهش تنش خشکي با آبياري تکميلي ارقام نخود ديم در کرمانشاه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي امکان کاهش تنش خشکي با آبياري تکميلي ارقام نخود ديم در کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي امکان کاهش تنش خشکي با آبياري تکميلي ارقام نخود ديم در کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي امکان کاهش تنش خشکي با آبياري تکميلي ارقام نخود ديم در کرمانشاه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :17

این پژوهش بر روی ارقام نخود دیم در سال زراعی 86-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عامل اصلی نحوه آبیاری، شامل تیمار شاهد (بدون آبیاری)، فقط یکبار آبیاری در مرحله 50 درصد گلدهی و فقط یکبار آبیاری در مرحله پرشدن غلاف ها و عامل فرعی رقم مورد استفاده شامل ارقام آرمان، هاشم و ILC-482 بودند. در بین سطوح آبیاری، از نظر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، فاصله اولین غلاف از سطح خاک، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و وزن صد دانه، اختلاف معنی داری مشاهده شد. بین ارقام مورد آزمایش نیز از نظر کلیه این صفات به استثناء وزن صد دانه اختلاف معنی داری مشاهده گردید. میانگین عملکرد دانه در رقم آرمان به طور معنی داری بیش تر از رقم هاشم و در رقم هاشم بیش تر از رقم ILC-482 بود. البته از نظر عملکرد دانه بین ارقام هاشم و ILC-482 اختلاف معنی داری وجود نداشت. از نظر تعداد دانه در بوته، رقم آرمان و از نظر تعداد غلاف در بوته ارقام آرمان و هاشم بیش ترین مقدار را به خود اختصاص دادند. بالا بودن عملکرد دانه در تیمار آبیاری در مرحله پرشدن غلاف ها در ارتباط با اجزای عملکرد، به ویژه تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه بود. این پژوهش مشخص نمود که مرحله تشکیل دانه و پر شدن غلاف حساس ترین مرحله به کمبود آب است و در شرایط محدودیت آب، با انجام آبیاری در این مرحله می توان عملکرد دانه را به ویژه در رقم آرمان به طور قابل توجهی افزایش داد.
كلید واژه: نخود، آبیاری تکمیلی، تنش خشکی، عملکرد دانه، اجزاء عملکرد

توضیحات بیشتر