فایل ورد تغييرات محتواي پرولين و گليسين بتايين در مرحله جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ تحت تاثيرشوري و ژيبرلين

لینک دانلود

 فایل ورد تغييرات محتواي پرولين و گليسين بتايين در مرحله جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ تحت تاثيرشوري و ژيبرلين دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تغييرات محتواي پرولين و گليسين بتايين در مرحله جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ تحت تاثيرشوري و ژيبرلين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تغييرات محتواي پرولين و گليسين بتايين در مرحله جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ تحت تاثيرشوري و ژيبرلين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تغييرات محتواي پرولين و گليسين بتايين در مرحله جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ تحت تاثيرشوري و ژيبرلين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :21

در پژوهش حاضر تاثیرات تنش شوری ناشی از کلرور سدیم 50 میلی مولار و تنش اسمزی ناشی از محلول پلی اتیلن گلیکول 6000 اهم فشار با آن با غلظت 64 گرم بر لیتر با و یا بدون ژیبرلین (10 میکرو گرم بر میلی لیتر) در حین رویش دانه های سویا رقم پرشینگ (Glycine max L.cv.Pershing) مورد بررسی قرار گرفته است. دانه ها طی یک دوره زمانی 48 ساعته با محلول های فوق (محلول ژیبرلین و یا آب مقطر به عنوان شاهد) آبیاری شدند، در پایان هر 8 ساعت درصد جوانه زنی و نیز محتوای پرولین و گلیسین بتایین مورد اندازه گیری قرارگرفت. بر اساس نتایج حاصل تیمارهای نمکی و پلی اتیلن گلیکول قادر به ایجاد تاخیر در جوانه زنی دانه ها هستند و ژیبرلین این تاخیر را جبران می نماید. به نظر می رسد که تیمار نمکی به ویژه با ایجاد تاخیر در افزایش محتوای پرولین و گلیسین بتایین موجب تاخیر در جوانه زنی است. افزایش تدریجی محتوای پرولین و گلیسین بتایین در تنش نمکی به طور احتمالی مکانیسم مهم مقابله با تنش های مزبور در حین رویش دانه هستند ژیبرلین به تنهایی و یا توام با تنش های به کار رفته در این پژوهش باعث حفظ و یا افزایش محتوای ترکیب مورد سنجش بوده است. پاسخ مقاطع زمانی مختلف به ویژه مراحل جوانه زنی مطلق و رشد در طی 48 ساعت به تیمارهای مورد استفاده به طور لزوم مشابه نمی باشد.
كلید واژه: پرولین، پلی اتیلن گلیکول، تنش، جوانه زنی، سویا، شوری، گلیسین بتایین

توضیحات بیشتر