فایل ورد اثر تنش خشکي بر جوانه زني گونه هاي Agropyron desertomom, Bromus tomentallus, Secale montanym

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تنش خشکي بر جوانه زني گونه هاي Agropyron desertomom, Bromus tomentallus, Secale montanym دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تنش خشکي بر جوانه زني گونه هاي Agropyron desertomom, Bromus tomentallus, Secale montanym  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تنش خشکي بر جوانه زني گونه هاي Agropyron desertomom, Bromus tomentallus, Secale montanym،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تنش خشکي بر جوانه زني گونه هاي Agropyron desertomom, Bromus tomentallus, Secale montanym :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :17

به منظور بررسی واکنش تنش خشکی ناشی از اثر پلی اتیلن گلیکول به جوانه زنی و چگونگی رشد و نمو گونه های Agropyron desertorom، Bromus tomentellus و Secale montanum، آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در آزمایشگاه گیاه شناسی دانشگاه آزاد واحد شهرری در سال 1387 انجام گرفت. سطوح مختلف تنش خشکی با غلظت های متفاوت PEG (شاهد، 2-، 4-، 8- و 12- بار) بر نمونه های مورد آزمایش اعمال شد و از هر گونه دو ژنوتیپ انتخاب گردید. داده ها ثبت و صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه، نسبت S/R، شاخص بنیه بذر و وزن خشک گیاهچه آنالیز شدند.نتایج آماری تفاوت معنی داری را بین گونه ها از نظر کلیه صفات نشان داد و بین ارقام، سطوح مختلف تیماری و اثر متقابل آن ها نیزاختلاف معنی داری در سطح 1% بدست آمد. همچنین صفات مورد مطالعه در سه گونه با افزایش غلظت PEG کاهش یافت.
كلید واژه: پلی اتیلن گلیکول، جوانه زنی، تنش خشکی، آگروپیرون، بروموس و چاودار

توضیحات بیشتر