فایل ورد بررسي اثر تنش کم آبي و تاخير در کاشت بر درصد روغن، عملکرد روغن و پروتيين دانه ارقام پيشرفته کلزا

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر تنش کم آبي و تاخير در کاشت بر درصد روغن، عملکرد روغن و پروتيين دانه ارقام پيشرفته کلزا دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر تنش کم آبي و تاخير در کاشت بر درصد روغن، عملکرد روغن و پروتيين دانه ارقام پيشرفته کلزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر تنش کم آبي و تاخير در کاشت بر درصد روغن، عملکرد روغن و پروتيين دانه ارقام پيشرفته کلزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر تنش کم آبي و تاخير در کاشت بر درصد روغن، عملکرد روغن و پروتيين دانه ارقام پيشرفته کلزا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :17

به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی و تاخیر در کاشت بر درصد و عملکرد روغن و نیز درصد پروتیین کلزا، آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال های 86-1384 در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش آبیاری و تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی هر کدام در دو سطح شامل: آبیاری معمول (80 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) یا شاهد (I1) و تنش کم آبی از شروع مرحله ساقه دهی (I2)، تاریخ کاشت نرمال در مهر ماه (D1) و تاریخ کاشت دوم در بهمن (D2)، و ارقام کلزا به عنوان عامل فرعی در ده سطح شامل: RG4403، RG405.03، RGAS0324، RGS003، Sarigol، Hyola401، Hyola420، RG405.02، Hyola330، RGS006 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری در صفات درصد و عملکرد روغن دانه و درصد پروتیین در تیمارهای اعمال شده وجود دارد. در تاریخ کاشت زمستانه همراه با تنش خشکی، رقم Hyola330 با 40 درصد و نیز در همین تاریخ کاشت (زمستانه یا D2) ما شرایط آبیاری نرمال و رقم RG4403 با تولید 999.7 کیلوگرم در هکتار روغن ارقام برتر شرایط فوق بودند.
كلید واژه: کلزا، کم آبی، تاریخ کاشت، درصد روغن، پروتیین

توضیحات بیشتر