فایل ورد رابطه کيفيت حسابرسي مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه کيفيت حسابرسي مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه کيفيت حسابرسي مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه کيفيت حسابرسي مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه کيفيت حسابرسي مستقل و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي

تعداد صفحات :16

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت حسابرسی مستقل در بازار سرمایه ایران است. جهت نیل به این هدف، پژوهش حاضر با آزمون دو فرضیه که شامل موسسات بزرگ حسابرسی و تعداد سال های متوالی حسابرسی و با انتخاب 108 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 4 ساله (1384 تا 1387) انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش آزمون فرضیه ها در این پژوهش نیز، روش داده های ترکیبی (پانل) بوده است. یافته های پژوهش بیانگر این مساله است که بین موسسات بزرگ حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما بین تعداد سال های متوالی حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
كلید واژه: قیمت پیشنهادی خرید، کیفیت حسابرسی، موسسات حسابرسی بزرگ، قیمت پیشنهادی فروش سهام

توضیحات بیشتر