فایل ورد بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود مديريت با بازده غيرعادي سهام و ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود مديريت با بازده غيرعادي سهام و ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود مديريت با بازده غيرعادي سهام و ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود مديريت با بازده غيرعادي سهام و ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود مديريت با بازده غيرعادي سهام و ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي

تعداد صفحات :21

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود مدیریت است. بدین منظور دو فرضیه ارایه شده است. فرضیه های مزبور وجود روابط معنادار بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام و همچنین خطای پیش بینی سود و ریسک سیستماتیک را بررسی و آزمون کرده اند. همچنین برای کنترل اثرات سایر عوامل تاثیرگذار بر مدل، متغیرهای کنترلی نظیر اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شاخص بحران مالی آلتمن نیز در مدل استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 75 شرکت در طی سال های 1383 تا 1389 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده و متغیرهای پژوهش با استفاده از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش، بیانگر وجود یک رابطه مثبت خطی معنادار بین دو عامل خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام و نبود رابطه خطی بین خطای پیش بینی سود و ریسک سیستماتیک است.
كلید واژه: بازده غیرعادی سهام، خطای پیش بینی سود، دقت پیش بینی سود

توضیحات بیشتر