فایل ورد بررسي واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسي از روند تقسيم سود سهام

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسي از روند تقسيم سود سهام دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسي از روند تقسيم سود سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسي از روند تقسيم سود سهام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسي از روند تقسيم سود سهام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي

تعداد صفحات :16

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه گذاران به هر کدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می شود. این مجموعه ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می گیرند. به دنبال نتایج به دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی باعث واکنش مثبت بازار، انحراف با روند ثابت باعث واکنش منفی جزئی و انحراف کاهش اساسی نیز همین روند را درپی داشته است. در روند ثابت، افزایش اساسی باعث واکنش مثبت، ادامه روند ثابت واکنش معنادار جزئی منفی و در کاهش اساسی واکنش منفی معناداری را از طرف بازار داشته است. در روند کاهشی، کاهش اساسی و افزایش اساسی با واکنش منفی جزئی بازار و ادامه روند ثابت با واکنش مثبت مواجه شده اند. نتایج ارزیابی ها شواهدی به دست می دهند مبنی بر اینکه بازار با دنبال کردن روندی خاص، واکنش مثبتی به افزایش صورت گرفته از سوی آن روند نشان می دهد. مادامی که بنگاه از روند قبلی خود منحرف نشود، بازار واکنش غیرمنتظره ای نشان نمی دهد. با توجه به این که واکنش بازار در برابر انحراف مثبت اساسی از روندی منفی، واکنشی منفی بوده است، می توان نتیجه گرفت که خبرهای مثبت، در برابر روند منفی با واکنش مناسبی از جانب بازار روبه رو نمی شود و بازار روند را در این گونه انحرافات دنبال می کند.
كلید واژه: بازده های انباشته غیرعادی (مازاد)، واکنش معنادار، نرخ بازده داخلی، سیاست تقسیم سود، انحرافات اساسی

توضیحات بیشتر