فایل ورد تاثير مخلوط پودري نانوساختار آلومينا - تيتانيا بر ريزساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت Al

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير مخلوط پودري نانوساختار آلومينا - تيتانيا بر ريزساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت Al دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير مخلوط پودري نانوساختار آلومينا - تيتانيا بر ريزساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت Al  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير مخلوط پودري نانوساختار آلومينا - تيتانيا بر ريزساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت Al،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير مخلوط پودري نانوساختار آلومينا - تيتانيا بر ريزساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت Al :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي)

تعداد صفحات :9

در این تحقیق از مخلوط نانوپودرهای اکسید تیتانیوم و آلومینا جهت ساخت کامپوزیت Al2O3-20wt%Al2TiO5 با استفاده از روش زینتر واکنشی استفاده شد. جهت سینتر واکنشی، نمونه ها در دماهای 1300 oC، 1400 و 1500 حرارت داده شدند. نتایج حاصل از الگوی پراش اشعه ایکس (XRD)نشان داد در هر سه دما فازهای اصلی Al2TiO5 و Al2O3 تشکیل شده است. با سینترینگ نمونه ها تا دمای1500 oC دانسیته نمونه تا 96.9 درصد دانسیته تئوری افزایش یافت. تصاویر SEM نشان داد که فصل مشترک مناسبی بین دانه های Al2O3 و Al2TiO5 ایجاد شده است. نتایج حاصل از سختی سنجی و چقرمگی نشان داد که با افزایش دما از1300 oC به1500 oC سختی و چقرمگی به ترتیب تا 8.5 GPa و 4.28 MPan1/2 افزایش می یابد.
كلید واژه: پودر نانوساختار، آلومینا، آلومینیوم تیتانات، ریزساختار، خواص مکانیکی

توضیحات بیشتر